Нормативные документы об окончании 2021/2022 учебного года

https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/okonchanie-2021-2022-uchebnogo-goda/

 

 

Продолжить чтениеНормативные документы об окончании 2021/2022 учебного года

Результаты участия Республики Беларусь в PISA

Результаты участия Республики Беларусь в PISA

Полезная информация

Продолжить чтениеРезультаты участия Республики Беларусь в PISA